ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИ ВА МАҚСАДЛАРИ

Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир. Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:

Жамият шартнома асосида электр энергияни «Ўзбекэнерго» АЖ белгилаган тартибда ва тасдиқлаган тарифлар бўйича сотиб олиш. Энергетика тизими диспетчери томонидан белгиланган хажмлар ва режимда 6-10-0,4кВ тармоклари буйича электр сотишни амалга ошириш; Электр таъминоти корхоналарига истеъмолчилар билан электр таъминоти шартномалари тузиш хукукини амалга ошириш учун белгиланган тартибда бош ишончнома беради;

Истеъмолчиларга электр таъминоти шартномаси асосида электр энергиясини сотишни амалга оширади; Истеъмолчиларга электр энергиясини етказиб беришда хавфсизликни таъминлайди; Истеъмолчиларнинг электр курилмаларини жамият электр тармокларига улаш буйича техник шартларни ишлаб чикиш ва такдим этиш, уларга риоя килинишини назорат килиш;

Корхона балансида булган электр тармоклари чегарасида электр энергиянинг тижорат хисобини олиб бориш ва уни электр энергияни автоматлаштирилган хисобини назорат килиш тизимини жорий этиш йуналишида такомиллаштиришни таъминлаш; Янги техникани, ишлаб чикариш жараёнларини автоматлаштириш ва замонавийлаштиришни жорий этиш; Узбекистон Республикаси конунчилигига мувофик ташки иктисодий фаолиятни амалга ошириш; шартномалар асосида халк истеъмол моллари, ишлаб чикариш техник махсулотлар, хом ашёлар, материаллар, ускуналар, кишлок хужалиги махсулотларини Узбекистон Республикаси ичида миллий ва Узбекист

Корхона балансида булган электр тармоклари чегарасида электр энергиянинг тижорат хисобини олиб бориш ва уни электр энергияни автоматлаштирилган хисобини назорат килиш тизимини жорий этиш йуналишида такомиллаштиришни таъминлаш; Янги техникани, ишлаб чикариш жараёнларини автоматлаштириш ва замонавийлаштиришни жорий этиш; Узбекистон Республикаси конунчилигига мувофик ташки иктисодий фаолиятни амалга ошириш;